درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
Как погода?
هوا گرم است
Жарко
هوا سرد است
Холодно
هوا آفتابی است
Солнечно
هوا ابری است
Облачно
هوا مرطوب است
Влажно
باران می بارد
Идет дождь
برف می بارد
Идет снег
باد می وزد
Ветрено
نامطبوع است
Неприятно
درجه حرارت چند است؟
Какая температура?
فصول
Времена года
زمستان
Зима
تابستان
Лето
بهار
Весна
پاییز
Осень