فارسی روسی درس 29 واژگان

روسی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: روسی فارسی

Как погода?
آب و هوا چگونه است؟
Жарко
هوا گرم است
Холодно
هوا سرد است
Солнечно
هوا آفتابی است
Облачно
هوا ابری است
Влажно
هوا مرطوب است
Идет дождь
باران می بارد
Идет снег
برف می بارد
Ветрено
باد می وزد
Неприятно
نامطبوع است
Какая температура?
درجه حرارت چند است؟
Времена года
فصول
Зима
زمستان
Лето
تابستان
Весна
بهار
Осень
پاییز