درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
امروز چه روزی است؟
Какой сегодня день?
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Сегодня 21 ноября 2013 г.
هفته گذشته
На прошлой неделе
ماه گذشته
В прошлом месяце
هفته بعد
Следующая неделя
ماه بعد
Следующий месяц
سال بعد
В будущем году
امشب
Сегодня вечером
دیشب
Вчера вечером
فردا صبح
Завтра утром
پریروز
Позавчера
پس فردا
Послезавтра
آخر هفته
Выходные