درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
Названия месяцев
ژانویه
Январь
فوریه
Февраль
مارس
Март
آوریل
Апрель
مه
Май
ژوئن
Июнь
جولای
Июль
اوت
Август
سپتامبر
Сентябрь
اکتبر
Октябрь
نوامبر
Ноябрь
دسامبر
Декабрь