فارسی روسی درس 18 واژگان

روسی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: روسی فارسی

За
پشت
Перед
جلو
Рядом
بغل
Первая дверь справа
درب اول در سمت راست
На четвертом светофоре поверните направо
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Вы меня понимаете?
آیا من رادرک می کنید؟
Север
شمال
Запад
غرب
Юг
جنوب
Восток
شرق
Вправо
به سمت راست
Влево
به سمت چپ
Здесь есть лифт?
آسانسور وجود دارد؟
Где лестница?
پله ها کجا هستند؟
В каком направлении?
در کدام جهت؟
Вторая дверь слева
درب دوم در سمت چپ
На углу поверните налево
در گوشه به سمت چپ بپیچید