درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 8 شروع: برای مثال

واژگان

از
Из
برای
Для
از
Из
اگر
Если
از وقتی که
Так как
هر چند
Хотя
مال ما
Наши
میان
Между
شاید
Может быть
بر
На
مثلاً
Например