درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 6 شروع: سوالات کوتاه

واژگان

چه موقع ؟
Когда?
کجا؟
Где?
کدام یک؟
Какой?
چه کسی؟
Кто?
مال چه کسی؟
Чей?
چرا؟
Почему?
چیست؟
Что?
چگونه؟
Как?
چه مدت؟
Как долго?
چقدر؟
Сколько?
آیا دارید؟
К вас есть?
به چه کسی؟
Кому?
با چه؟
С чем?