فارسی روسی درس 6 واژگان

روسی :: درس 6. شروع: سوالات کوتاه

loading

واژگان :: روسی فارسی

Когда?
چه موقع ؟
Где?
کجا؟
Какой?
کدام یک؟
Кто?
چه کسی؟
Чей?
مال چه کسی؟
Почему?
چرا؟
Что?
چیست؟
Как?
چگونه؟
Как долго?
چه مدت؟
Сколько?
چقدر؟
К вас есть?
آیا دارید؟
Кому?
به چه کسی؟
С чем?
با چه؟