درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 1 شروع: سلام

واژگان

سلام
Привет!
صبح به خیر
Доброе утро!
عصر به خیر
Добрый день!
عصر به خیر
Добрый вечер!
شب به خیر
Спокойной ночи!
حال شما چطور است؟
Как поживаешь?
خوب، ممنون از شما
Спасибо, хорошо
و شما؟
А ты?
خوش آمدید
Добро пожаловать!
روز زیبایی است
Прекрасный день
روز خوبی داشته باشید
Приятного дня
خداحافظ
До свидания!
بعداً می بینمت
Увидимся позже
شما را فردا می بینم
Увидимся завтра
ببخشید
Извини (столкнувшись с кем-то)
میتوانم به شما کمک کنم؟
Могу я вам помочь?