فارسی روسی درس 1 واژگان

روسی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: روسی فارسی

Привет!
سلام
Доброе утро!
صبح به خیر
Добрый день!
عصر به خیر
Добрый вечер!
عصر به خیر
Спокойной ночи!
شب به خیر
Как поживаешь?
حال شما چطور است؟
Спасибо, хорошо
خوب، ممنون از شما
А ты?
و شما؟
Добро пожаловать!
خوش آمدید
Прекрасный день
روز زیبایی است
Приятного дня
روز خوبی داشته باشید
До свидания!
خداحافظ
Увидимся позже
بعداً می بینمت
Увидимся завтра
شما را فردا می بینم
Извини (столкнувшись с кем-то)
ببخشید
Могу я вам помочь?
میتوانم به شما کمک کنم؟