فارسی ژاپنی درس 108 واژگان

ژاپنی :: درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

waーdo rappu ワードラップ
بسته بندی کردن کلمه
saibaーsupeーsu サイバースペース
فضای مجازی
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
آدرس پست الکترونیکی
adoresu chou アドレス帳
کتاب آدرس
uketori jin 受取人
گیرنده
supamu スパム
هرزنامه (اسپم)
zenin ni henshin 全員に返信
پاسخ به همه
tenpu fairu 添付ファイル
فایل های پیوست شده
tenpu suru 添付する
ضمیمه کردن
messeーji no midashi メッセージの見出し
سرفصل پیام
kenmei 件名
موضوع