درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
kiーboーdo キーボード
دکمه
botan ボタン
کامپیوتر لپ تاپ
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
مودم
modemu モデム
دکمه ماوس
mausu botan マウスボタン
موس پد
mausu paddo マウスパッド
ماوس
mausu マウス
پایگاه داده
deーtabeーsu データベース
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
kurippu boーdo クリップボード