درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 106 استخدام: ورود اطلاعات

واژگان

پررنگ (متن)
futoji 太字
قالب
tenpureーto テンプレート
تنظیمات
sentaku 選択
مربع را علامت بزنید
bokkusu ni chekku maーku wo ire te kudasai ボックスにチェックマークを入れてください
انتقال فایل
fairu tensou ファイル転送
ورود
roguon ログオン
کلمه کلیدی
kiーwaーdo キーワード
نام کاربر
yuーzaー mei ユーザー名
رمز عبور
pasuwaーdo パスワード
امضای دیجیتال
dejitaru shomei デジタル署名
در دسترس همگان
paburikkudomein パブリックドメイン
پهنای باند
taiiki haba 帯域幅
پرچم
banaー バナー
شمایل
aikon アイコン
پرسش و پاسخ
yoku aru shitsumon よくある質問