فارسی ژاپنی درس 106 واژگان

ژاپنی :: درس 106. استخدام: ورود اطلاعات

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

futoji 太字
پررنگ (متن)
tenpureーto テンプレート
قالب
sentaku 選択
تنظیمات
bokkusu ni chekku maーku wo ire te kudasai ボックスにチェックマークを入れてください
مربع را علامت بزنید
fairu tensou ファイル転送
انتقال فایل
roguon ログオン
ورود
kiーwaーdo キーワード
کلمه کلیدی
yuーzaー mei ユーザー名
نام کاربر
pasuwaーdo パスワード
رمز عبور
dejitaru shomei デジタル署名
امضای دیجیتال
paburikkudomein パブリックドメイン
در دسترس همگان
taiiki haba 帯域幅
پهنای باند
banaー バナー
پرچم
aikon アイコン
شمایل
yoku aru shitsumon よくある質問
پرسش و پاسخ