درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
intaーnetto インターネット
پیوند
rinku リンク
لینک
haipaーrinku ハイパーリンク
ارائه دهنده خدمات اینترنت
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
شبکه
nettowaーku ネットワーク
وب سایت
webu saito ウェブサイト
صفحه اینترنتی
webu peーji ウェブページ
آدرس صفحه وب (URL)
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
وب سایت امن
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
مرورگر
burauza ブラウザ
موتور جستجو
kensaku enjin 検索エンジン
سرور امن
anzen na saーbaー 安全なサーバー