درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
من اجازه کاردارم
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
من اجازه کار ندارم
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
چه موقع می توانید شروع کنید؟
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
من ساعتی ده دلار می پردازم
jikyuu ha ichi jikan ichi zero doru desu 自給は1時間10ドルです
من هفتگی به شما می پردازم
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
ماهانه
tsuki goto 月ごと
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
کار ساعت 4:30 تمام می شود
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
شما اونیفورم می پوشید
seifuku ga ari masu 制服があります
اینطوری انجام دهید
kono you ni shi te kudasai このようにしてください