فارسی ژاپنی درس 102 واژگان

ژاپنی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
آیا اجازه کار دارید؟
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
من اجازه کاردارم
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
من اجازه کار ندارم
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
jikyuu ha ichi jikan ichi zero doru desu 自給は1時間10ドルです
من ساعتی ده دلار می پردازم
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
من هفتگی به شما می پردازم
tsuki goto 月ごと
ماهانه
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
کار ساعت 4:30 تمام می شود
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
seifuku ga ari masu 制服があります
شما اونیفورم می پوشید
kono you ni shi te kudasai このようにしてください
اینطوری انجام دهید