درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
watashi ha shigoto wo sagashi te i masu 私は仕事を探しています
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
anata no rireki sho wo mise te mora tte mo ii desu ka あなたの履歴書を見せてもらってもいいですか?
بفرمایید این رزومه من است
kochira ga watashi no rireki sho desu こちらが私の履歴書です
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
renraku kanou na sanshou jouhou ha ari masu ka 連絡可能な参照情報はありますか?
در اینجا فهرست معرف های من است
kochira ga watashi no sanshou risuto desu こちらが私の参照リストです
چقدر تجربه دارید؟
anata ha dono kurai no keiken ga ari masu ka あなたはどのくらいの経験がありますか?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
kono bumon no kinmu nensuu ha dono kurai desu ka この部門の勤務年数はどのくらいですか?
3 سال
san nen desu 3年です
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
watashi ha koukou wo sotsugyou shi te i masu 私は高校を卒業しています
من فارغ التحصیل کالج هستم
watashi ha daigaku wo sotsugyou shi te i masu 私は大学を卒業しています
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
watashi ha paーtotaimu no shigoto wo sagashi te i masu 私はパートタイムの仕事を探しています
من می خواهم تمام وقت کار کنم
watashi ha furutaimu de hataraki tai desu 私はフルタイムで働きたいです
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
anata ha, kenkou hoken wo teikyou shi te i masu ka あなたは、健康保険を提供していますか?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
hai, koko de roku kagetsu kan hatarai te i masu はい、ここで6ヶ月間働いています