فارسی ژاپنی درس 101 واژگان

ژاپنی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

watashi ha shigoto wo sagashi te i masu 私は仕事を探しています
من دنبار کار هستم
anata no rireki sho wo mise te mora tte mo ii desu ka あなたの履歴書を見せてもらってもいいですか?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
kochira ga watashi no rireki sho desu こちらが私の履歴書です
بفرمایید این رزومه من است
renraku kanou na sanshou jouhou ha ari masu ka 連絡可能な参照情報はありますか?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
kochira ga watashi no sanshou risuto desu こちらが私の参照リストです
در اینجا فهرست معرف های من است
anata ha dono kurai no keiken ga ari masu ka あなたはどのくらいの経験がありますか?
چقدر تجربه دارید؟
kono bumon no kinmu nensuu ha dono kurai desu ka この部門の勤務年数はどのくらいですか?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
san nen desu 3年です
3 سال
watashi ha koukou wo sotsugyou shi te i masu 私は高校を卒業しています
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
watashi ha daigaku wo sotsugyou shi te i masu 私は大学を卒業しています
من فارغ التحصیل کالج هستم
watashi ha paーtotaimu no shigoto wo sagashi te i masu 私はパートタイムの仕事を探しています
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
watashi ha furutaimu de hataraki tai desu 私はフルタイムで働きたいです
من می خواهم تمام وقت کار کنم
anata ha, kenkou hoken wo teikyou shi te i masu ka あなたは、健康保険を提供していますか?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
hai, koko de roku kagetsu kan hatarai te i masu はい、ここで6ヶ月間働いています
بله، پس از شش ماه کار در اینجا