فارسی ژاپنی درس 100 واژگان

ژاپنی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

teーburu テーブル
میز
kuzukago くずかご
سبد کاغذ باطله
isu 椅子
صندلی
raudosupiーkaー ラウドスピーカー
بلند گو
furagu フラグ
پرچم
kore ha kare no tsukue desu ka これは彼の机ですか?
آیا این میز او است؟
messeーji メッセージ
پیام
ranpu ランプ
لامپ
hikari 光
نور