درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
teーburu テーブル
سبد کاغذ باطله
kuzukago くずかご
صندلی
isu 椅子
بلند گو
raudosupiーkaー ラウドスピーカー
پرچم
furagu フラグ
آیا این میز او است؟
kore ha kare no tsukue desu ka これは彼の机ですか?
پیام
messeーji メッセージ
لامپ
ranpu ランプ
نور
hikari 光