درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
fakkusu ki ファックス機
دستگاه فتوکپی
kopiー ki コピー機
تلفن
denwa 電話
ماشین تحریر
taipuraitaー タイプライター
پروژکتور
purojekutaー プロジェクター
کامپیوتر
konpyuーta コンピュータ
پرده
gamen 画面
آیا چاپگر کار می کند؟
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
دیسک
disuku ディスク
ماشین حساب
dentaku 電卓