فارسی ژاپنی درس 96 واژگان

ژاپنی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

ichi nichi ni jou fukuyou shi te kudasai 1日2錠服用してください
دو قرص در روز
anata ha kango shi desu ka あなたは看護師ですか?
آیا شما پرستار هستید؟
isha ha i masu ka 医者はいますか?
آیا دکتر هست؟
shinkoku desu ka 深刻ですか?
آیا جدی است؟
watashi ha jibun ga donna byouki na no ka wakari mase n 私は自分がどんな病気なのかわかりません
من نمی دانم بیماری من چیست
watashi ha megane wo nakushi ta 私は眼鏡をなくした
من عینکم را گم کرده ام
suguni koukan ha kanou desu ka すぐに交換は可能ですか?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
watashi ha shohousen ga hitsuyou desu ka 私は処方箋が必要ですか?
آیا نسخه نیاز دارم؟
chikaku ni yakkyoku ga ari masu ka 近くに薬局がありますか?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
watashi ha kaze no shochi ga hitsuyou desu 私は風邪の処置が必要です
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
arigatou gozai mashi ta ありがとうございました
با تشکر از شما برای کمک شما
ikura desu ka いくらですか?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟