فارسی ژاپنی درس 95 واژگان

ژاپنی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
آیا عصا دارید؟
nenza 捻挫
پیچ خوردن
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
استخوان شما شکسته است
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
من نیازبه مسکن دارم
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
من فشار خون بالا ندارم
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
من باردار هستم
hosshin ga ari masu 発疹があります
من کهیر زدم
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
محل بریدگی عفونت کرده است
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
به این کبودی نگاه کنید
infuruenza インフルエンザ
آنفولانزا
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
من سرما خورده ام
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
من لرزدارم
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
کجا درد می کند؟
subete no kasho desu すべての箇所です
در همه جا
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
من 3 روز است که این احساس را دارم
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です
بله، برای قلبم