درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 95 دکتر:صحبت کردن با دکتر

واژگان

آیا عصا دارید؟
anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
پیچ خوردن
nenza 捻挫
استخوان شما شکسته است
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
من نیازبه مسکن دارم
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
من فشار خون بالا ندارم
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
من باردار هستم
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
من کهیر زدم
hosshin ga ari masu 発疹があります
محل بریدگی عفونت کرده است
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
به این کبودی نگاه کنید
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
آنفولانزا
infuruenza インフルエンザ
من سرما خورده ام
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
من لرزدارم
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
کجا درد می کند؟
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
در همه جا
subete no kasho desu すべての箇所です
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
من 3 روز است که این احساس را دارم
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
بله، برای قلبم
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です