فارسی ژاپنی درس 93 واژگان

ژاپنی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

watashi ha isha ni mi te morau hitsuyou ga ari masu 私は医者に診てもらう必要があります
من باید به دکتر مراجعه کنم
isha ha i masu ka 医者はいますか?
آیا دکتر در دفتر است؟
kibun ga yoku ari mase n 気分がよくありません
من حالم خوب نیست
watashi ha byouki desu 私は病気です
من مریض هستم
i ga itai desu 胃が痛いです
من دل درد دارم
atama ga itai desu 頭が痛いです
من سر درد دارم
yoko ni naru 横になる
دراز بکش
yoko ni naru hitsuyou ga ari masu 横になる必要があります
من باید دراز بکشم
nodo ga itai desu 喉が痛いです
گلویم درد می کند
watashi ha hakike ga shi masu 私は吐き気がします
حالت تهوع دارم
watashi ha arerugiー mochi desu 私はアレルギー持ちです
من حساسیت دارم
geri wo shi te i masu 下痢をしています
من اسهال دارم
kurakura shi masu クラクラします
من سرگیجه دارم
kata zutsuu ga ari masu 片頭痛があります
من میگرن دارم