فارسی ژاپنی درس 89 واژگان

ژاپنی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

doubutsu 動物
حیوانات
anata ha inu wo ka tte i masu ka あなたは犬を飼っていますか?
آیا شما سگ دارید؟
watashi ha neko arerugiー desu 私は猫アレルギーです
من به گربه آلرژی دارم
watashi ha tori wo ka tte i masu 私は鳥を飼っています
من یک پرنده دارم
usagi ウサギ
خرگوش
mendo ri めんどり
مرغ
ondori おんどり
خروس
uma 馬
اسب
watashi ha uma ga suki desu 私は馬が好きです
من اسبها را دوست دارم
niwatori 鶏
جوجه
buta 豚
خوک