درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 83 ساحل: برویم شنا

واژگان

آب
mizu 水
استخر
puーru プール
مامور نجات غریق
kanshi in 監視員
تخته مخصوص اسکی روی آب
biーto ban ビート板
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
shunoーkeru シュノーケル
غواصی
shunoーkeringu シュノーケリング
گشت و گذار
saーfin サーフィン
شنا
suiei 水泳
غواصی
daibingu ダイビング