فارسی ژاپنی درس 83 واژگان

ژاپنی :: درس 83. ساحل: برویم شنا

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

mizu 水
آب
puーru プール
استخر
kanshi in 監視員
مامور نجات غریق
biーto ban ビート板
تخته مخصوص اسکی روی آب
shunoーkeru シュノーケル
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
shunoーkeringu シュノーケリング
غواصی
saーfin サーフィン
گشت و گذار
suiei 水泳
شنا
daibingu ダイビング
غواصی