درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
kaigara 貝殻
گراز ماهی
shiーhoーsu シーホース
نهنگ
kujira 鯨
خرچنگ
kani カニ
گراز دریایی
iruka イルカ
شیر دریایی
azarashi アザラシ
ستاره دریایی
hitode ヒトデ
ماهی
sakana 魚
کوسه ماهی
same 鮫
پیرانا
pirania ピラニア
توتیا
kurage クラゲ