فارسی ژاپنی درس 82 واژگان

ژاپنی :: درس 82. ساحل: حیوانات دریایی

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

kaigara 貝殻
صدف حلزونی یا خرچنگ
shiーhoーsu シーホース
گراز ماهی
kujira 鯨
نهنگ
kani カニ
خرچنگ
iruka イルカ
گراز دریایی
azarashi アザラシ
شیر دریایی
hitode ヒトデ
ستاره دریایی
sakana 魚
ماهی
same 鮫
کوسه ماهی
pirania ピラニア
پیرانا
kurage クラゲ
توتیا