فارسی ژاپنی درس 80 واژگان

ژاپنی :: درس 80. ساحل: حمام آفتاب

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

biーchi de ビーチで
در ساحل
nikkouyoku wo suru 日光浴をする
حمام آفتاب گرفتن
umi 海
دریا
nami 波
موج
suna 砂
شن
yuuhi 夕日
غروب
shima 島
جزیره
mizuumi 湖
دریاچه
umi 海
اقیانوس
minato 港
بندر
wan 湾
خلیج
kaigan 海岸
ساحل
manchou 満潮
مد
kanchou 干潮
جزر
taoru タオル
حوله