درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
botoru ボトル
شیشه
bin 瓶
قوطی
kan 缶
جعبه
hako 箱
کیسه
fukuro 袋
کیف
fukuro 袋
کمی بیشتر
mousukoshi もう少し
بیشتر
motto もっと
بخشی
ichibu 一部
کمی
sukunashi 少し
بیش از حد
oo sugiru 多すぎる