درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 77 غذایی: غذاهای دریایی

واژگان

ماهی
sakana 魚
حلزون صدف دار
kai 貝
بم
suzuki スズキ
ماهی آزاد
sake サケ
خرچنگ دریایی
robusutaー ロブスター
خرچنگ
kani カニ
صدف دو کپه ای
muーrugai ムール貝
صدف
kaki カキ
ماهی کاد
tara タラ
گوشت صدف
hamaguri ハマグリ
میگو
ebi エビ
ماهی تن
maguro マグロ
ماهی قزل آلا
masu マス
تنها
karei カレイ
کوسه ماهی
same 鮫