فارسی ژاپنی درس 77 واژگان

ژاپنی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

sakana 魚
ماهی
kai 貝
حلزون صدف دار
suzuki スズキ
بم
sake サケ
ماهی آزاد
robusutaー ロブスター
خرچنگ دریایی
kani カニ
خرچنگ
muーrugai ムール貝
صدف دو کپه ای
kaki カキ
صدف
tara タラ
ماهی کاد
hamaguri ハマグリ
گوشت صدف
ebi エビ
میگو
maguro マグロ
ماهی تن
masu マス
ماهی قزل آلا
karei カレイ
تنها
same 鮫
کوسه ماهی