فارسی ژاپنی درس 75 واژگان

ژاپنی :: درس 75. غذایی: نانوایی

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

watashi ha satou wo tabe rare mase n 私は砂糖を食べられません
من شکر نمی توانم بخورم
shiriaru シリアル
غلات
kukkiー クッキー
شیرینی
shugaー シュガー
قند
watashi ha satou wo taberu koto ga yurusa re te i mase n 私は砂糖を食べることが許されていません
من اجازه ندارم شکر بخورم
roーru pan ロールパン
غلتاندن
bagetto バゲット
باگت
doーnatsu ドーナツ
دونات
taruto タルト
شیرینی مربایی
dezaーto デザート
دسر
keーki ケーキ
کیک
pan パン
نان
sandoicchi サンドイッチ
ساندویچ