درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 74 غذایی: گوشت

واژگان

گوشت گاو
gyuuniku 牛肉
گوشت گوساله
ko gyuuniku 子牛肉
ژامبون
hamu ハム
جوجه
keiniku 鶏肉
بوقلمون
shichimenchou 七面鳥
اردک
kamo niku 鴨肉
بیکن
beーkon ベーコン
هات داگ
hottodoggu ホットドッグ
همبرگر
hanbaーgaー ハンバーガー
استیک
suteーki ステーキ
گوشت خوک
butaniku 豚肉
فیله مینیون
fireminyon フィレミニョン
سوسیس
soーseーji ソーセージ
بره
ramu choppu ラムチョップ
گوشت خوک ریز شده
poーku choppu ポークチョップ