فارسی ژاپنی درس 74 واژگان

ژاپنی :: درس 74. غذایی: گوشت

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

gyuuniku 牛肉
گوشت گاو
ko gyuuniku 子牛肉
گوشت گوساله
hamu ハム
ژامبون
keiniku 鶏肉
جوجه
shichimenchou 七面鳥
بوقلمون
kamo niku 鴨肉
اردک
beーkon ベーコン
بیکن
hottodoggu ホットドッグ
هات داگ
hanbaーgaー ハンバーガー
همبرگر
suteーki ステーキ
استیک
butaniku 豚肉
گوشت خوک
fireminyon フィレミニョン
فیله مینیون
soーseーji ソーセージ
سوسیس
ramu choppu ラムチョップ
بره
poーku choppu ポークチョップ
گوشت خوک ریز شده