فارسی ژاپنی درس 69 واژگان

ژاپنی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

shokuryou hin ten 食料品店
فروشگاه مواد غذایی
shokuryou hin ten ga hirai te i masu 食料品店が開いています
فروشگاه مواد غذایی باز است
heiten 閉店
بسته
shoppingu kaーto ショッピングカート
سبد خرید
kago かご
سبد
o bei ha ari masu ka お米はありますか?
آیا برنج دارید؟
kau 買う
خرید
shiharau 支払う
پرداخت
dono tsuuro desu ka どの通路ですか?
در کدام راهرو است؟
seiniku ten 精肉店
قصابی
pan ya パン屋
نانوایی
mizu ha doko ni ari masu ka 水はどこにありますか?
آب کجا است؟
ryouri suru 料理する
پختن
kazoku to issho ni yuushoku wo toru 家族と一緒に夕食を取る
صرف شام با خانواده
onaka ga sui te i masu お腹がすいています
من گرسنه هستم
shokuji no junbi wo suru 食事の準備をする
چیدن میز