درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 63 رستوران: سر میز

واژگان

نوشابه
dorinku ドリンク
با یخ
koori to issho ni 氷と一緒に
قاشق
supuーn スプーン
چاقو
naifu ナイフ
چنگال
foーku フォーク
لیوان
koppu コップ
بشقاب
sara 皿
نعلبکی
kozara 小皿
فنجان
kappu カップ
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
napukin wo onegai shi masu ナプキンをお願いします
من فلفل را نمی خواهم
koshou hairi mase n コショウはいりません
فلفل دان
koshou ire コショウ入れ
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
shio wo to tte morae masu ka 塩を取ってもらえますか?
نمکدان
shio ire 塩入れ