فارسی ژاپنی درس 63 واژگان

ژاپنی :: درس 63. رستوران: سر میز

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

dorinku ドリンク
نوشابه
koori to issho ni 氷と一緒に
با یخ
supuーn スプーン
قاشق
naifu ナイフ
چاقو
foーku フォーク
چنگال
koppu コップ
لیوان
sara 皿
بشقاب
kozara 小皿
نعلبکی
kappu カップ
فنجان
napukin wo onegai shi masu ナプキンをお願いします
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
koshou hairi mase n コショウはいりません
من فلفل را نمی خواهم
koshou ire コショウ入れ
فلفل دان
shio wo to tte morae masu ka 塩を取ってもらえますか?
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
shio ire 塩入れ
نمکدان