درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
آیا فروش دارید؟
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
می خواهم نقداً بپردازم.
genkin de harai masu 現金で払います
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
می خواهم آنرا عوض کنم.
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
میتوانم آن را برگردانم؟
henpin deki masu ka 返品できますか?
باز
kaiten 開店
بسته
heiten 閉店
برای ناهار تعطیل است
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
رسید
ryoushuu sho 領収書
معیوب
koshou shi te iru 故障している
شکسته
koware te iru 壊れている
خروج
ideguchi 出口
ورود
irikuchi 入口
فروشنده
hanbai sutaffu 販売スタッフ
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?