درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 58 خرید: پوشاک

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
watashi no saizu ha eru desu 私のサイズはLです
متوسط
emu M
کوچک
esu S
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
motto ookii saizu ha ari masu ka もっと大きいサイズはありますか?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
motto chiisai saizu ha ari masu ka もっと小さいサイズはありますか?
این خیلی تنگ است
kitsu sugi masu きつすぎます
این اندازه من است
watashi no saizu ni pittari desu 私のサイズにぴったりです
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
mizugi uriba ha doko desu ka 水着売り場はどこですか?
لباس
irui 衣類
بلوز
burausu ブラウス
پیراهن
doresu ドレス
شورت
shoーto pantsu ショートパンツ
من آن را می خرم
kore wo kai masu これを買います
من این پیراهن را دوست دارم
kono shatsu ga kinii tte i masu このシャツが気に入っています