درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
watashi ha kaimono ni iki masu 私は買い物に行きます
منطقه اصلی خرید کجاست؟
shuyou na shoppingu eria ha doko desu ka 主要なショッピングエリアはどこですか?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
watashi ha shoppingu sentaー ni iki tai desu 私はショッピングセンターに行きたいです
می توانید به من کمک کنید؟
onegai deki masu ka お願いできますか?
من فقط نگاه می کنم
chotto mi te iru dake desu ちょっと見ているだけです
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
shatsu wo ikutsu ka mise te i ta dake masu ka シャツをいくつか見せていただけますか?
اتاق پرو کجااست؟
tameshi shi chaku shitsu ha doko desu ka 試着室はどこですか?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
tameshi chaku suru koto ha deki masu ka 試着することはできますか?
این رنگ برای من مناسب نیست
kono iro ha watashi ni ha ai mase n この色は私には合いません
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
betsu no iro ha ari masu ka 別の色はありますか?
من آن را دوست دارم
ii desu ne いいですね
من آن را دوست ندارم
amari suki de ha ari mase n あまり好きではありません