فارسی ژاپنی درس 54 واژگان

ژاپنی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

ippai gochisou shi te mo ii desu ka 一杯ごちそうしてもいいですか?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
nyuujou ryou ha tora re masu ka 入場料は取られますか?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
biーru wo onegai shi masu ビールをお願いします
آبجو، لطفا
akawain wo ippai onegai shi masu 赤ワインを1杯お願いします
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
dono shurui no biーru desu ka どの種類のビールですか?
چه نوع از آبجو؟
shiro wain 白ワイン
شراب سفید
dorinku ga hoshii desu ドリンクがほしいです
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
odori mase n ka 踊りませんか?
آیا می خواهید برقصید؟
hai, odori tai desu はい、踊りたいです
بله، میخواهم برقصم
odori taku nai desu 踊りたくないです
من نمی خواهم برقصم
shinpai shi te i masu 心配しています
من نگران هستم
otousan ga mitsukari mase n お父さんが見つかりません
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
maigo ni nari mashi ta 迷子になりました
من گم شده ام
ma tte kudasai 待ってください
لطفا برای من صبرکنید
keisatsu wo onegai shi masu 警察をお願いします
من به پلیس نیاز دارم