درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
toori 通り
تقاطع
kousaten 交差点
تابلوی راهنمایی
koutsuu hyoushiki 交通標識
گوشه
kado 角
چراغ راهنمایی
shingou 信号
عابر پیاده
hokou sha 歩行者
خیابان
oodoori 大通り
پیاده رو
hodou 歩道
سرویس های بهداشتی
toire トイレ
حمام
keshou shitsu 化粧室