فارسی ژاپنی درس 50 واژگان

ژاپنی :: درس 50. هتل: اصطلاحات اضطراری

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

chotto ちょっと
نگاه کنيد
kike 聞け
گوش کنید
ki wo tsukero 気を付けろ
مراقب باشید
kasai da 火災だ
آتش
koko kara nigero ここから逃げろ
از اینجا بیرون بروید
tasuke te 助けて
کمک
tasuke te 助けて
به من کمک کنید
isoge 急げ
عجله
tomare 止まれ
ایست
keisatsu 警察
پلیس
kinkyuu jitai desu 緊急事態です
این یک اورژانس است