فارسی ژاپنی درس 48 واژگان

ژاپنی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

kakuyasu hoteru de o susume ha ari masu ka 格安ホテルでお勧めはありますか?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
ippaku haku ikura desu ka 1泊いくらですか?
هزینه آن شبی چقدر است؟
watashi ha san shuukan taizai shi masu 私は3週間滞在します
من برای سه هفته اقامت می کنم
ichi shuukan atari ikura desu ka 1週間あたりいくらですか?
هزینه هر هفته چقدر است؟
kuu shitsu ha gozai masu ka 空室はございますか?
آیا اتاق در دسترس است؟
puーru ha ari masu ka プールはありますか?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
puーru ha doko desu ka プールはどこですか?
استخر کجاست؟
o heya wo mi te mo ii desu ka お部屋を見てもいいですか?
ممکن است اتاق را ببینم؟
motto yasui mono ha ari masu ka もっと安いものはありますか?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
resutoran ha ari masu ka レストランはありますか?
آیا رستوران دارید؟