فارسی ژاپنی درس 43 واژگان

ژاپنی :: درس 43. سفر: توشه من کجاست؟

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

tenimotsu uketori sho 手荷物受取所
محل گرفتن چمدان
konbeyaー beruto コンベヤーベルト
تسمه نقاله
tenimotsu kaーto 手荷物カート
چرخ حمل چمدان
tenimotsu uketori sho no chiketto 手荷物受取所のチケット
فرم شکایت چمدان گم شده
nimotsu funshitsu 荷物紛失
چمدان گم شده
ishitsu butsu toriatsukai sho 遺失物取扱所
گم شده و پیدا شده
poーtaー ポーター
باربر
erebeーtaー エレベーター
آسانسور
ugoku hodou 動く歩道
راهروی متحرک
irikuchi 入口
ورود
ideguchi 出口
خروج
ryougae sho 両替所
تبدیل پول
basutei バス停
ایستگاه اتوبوس
rentakaー レンタカー
کرایه ماشین