درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
tenimotsu uketori sho 手荷物受取所
تسمه نقاله
konbeyaー beruto コンベヤーベルト
چرخ حمل چمدان
tenimotsu kaーto 手荷物カート
فرم شکایت چمدان گم شده
tenimotsu uketori sho no chiketto 手荷物受取所のチケット
چمدان گم شده
nimotsu funshitsu 荷物紛失
گم شده و پیدا شده
ishitsu butsu toriatsukai sho 遺失物取扱所
باربر
poーtaー ポーター
آسانسور
erebeーtaー エレベーター
راهروی متحرک
ugoku hodou 動く歩道
ورود
irikuchi 入口
خروج
ideguchi 出口
تبدیل پول
ryougae sho 両替所
ایستگاه اتوبوس
basutei バス停
کرایه ماشین
rentakaー レンタカー