درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
shuppatsu 出発
برخاست
ririku 離陸
فرود
chakuriku 着陸
باند فرودگاه
kassou ro 滑走路
ورود
touchaku 到着
ساختمان ترمینال
taーminaru biru ターミナルビル
بخش غیر سیگاری
kinen seki 禁煙席
دفتر گمرک
zeikan jimusho 税関事務所
معاف از عوارض
menzei 免税
نگهبان امنیتی
keibi in 警備員
فلزیاب
kinzoku tanchi ki 金属探知機
دستگاه اشعه ایکس
ekkusu sen kiki X線機器
فرم شناسایی
mibun shoumei sho 身分証明書