درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 41 سفر: در هواپیما

واژگان

محفظه توشه
nimotsu shitsu 荷物室
سینی
toreー teーburu トレーテーブル
راهرو
tsuuro 通路
ردیف
retsu 列
صندلی
zaseki 座席
بالش
makura 枕
هدفون و هدست
heddo fon ヘッドフォン
کمربند ایمنی
shiーtoberuto シートベルト
ارتفاع
hyoukou 標高
خروج اضطراری
hijouguchi 非常口
جلیقه نجات
kyuumeidoui 救命胴衣
بال
tsubasa 翼
دم
o bu 尾部