فارسی ژاپنی درس 41 واژگان

ژاپنی :: درس 41. سفر: در هواپیما

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

nimotsu shitsu 荷物室
محفظه توشه
toreー teーburu トレーテーブル
سینی
tsuuro 通路
راهرو
retsu 列
ردیف
zaseki 座席
صندلی
makura 枕
بالش
heddo fon ヘッドフォン
هدفون و هدست
shiーtoberuto シートベルト
کمربند ایمنی
hyoukou 標高
ارتفاع
hijouguchi 非常口
خروج اضطراری
kyuumeidoui 救命胴衣
جلیقه نجات
tsubasa 翼
بال
o bu 尾部
دم