درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 38 بدن: بالا تنه

واژگان

شانه
kata 肩
قفسه سینه
mune 胸
پشت
senaka 背中
شکم
onaka お腹
دور کمر
uesuto ウエスト
نیم تنه
doutai 胴体
بازو
ude 腕
آرنج
hiji 肘
ساعد
zenwan 前腕
مچ دست
tekubi 手首
دست
te 手
انگشت
yubi 指
شست
oyayubi 親指
ناخن
tsume 爪