درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
kuchi 口
دندانها
ha 歯
زبان
shita 舌
لب ها
kuchibiru 唇
فک
ago 顎
چانه
ago 顎
گردن
kubi 首
گلو
nodo 喉