درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
karada no bui 体の部位
سر
atama 頭
مو
kami 髪
چهره
kao 顔
پیشانی
gaku 額
ابرو
mayuge 眉毛
مژگان
matsuge 睫毛
چشم
me 目
بینی
hana 鼻
گونه
hoo 頬
گوش
mimi 耳