درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
motto もっと
کمتر
yori sukunai より少ない
صحیح
tadashii 正しい
غلط
ayama tta 誤った
خوشحال
shiawase na 幸せな
غمگین
kanashii 悲しい
تمیز
seiketsu na 清潔な
کثیف
kitanai 汚い
زنده
iki te iru 生きている
مرده
shin da 死んだ
دیر
osoku 遅く
در اوایل
hayaku 早く