فارسی ژاپنی درس 34 واژگان

ژاپنی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

motto もっと
بیشتر
yori sukunai より少ない
کمتر
tadashii 正しい
صحیح
ayama tta 誤った
غلط
shiawase na 幸せな
خوشحال
kanashii 悲しい
غمگین
seiketsu na 清潔な
تمیز
kitanai 汚い
کثیف
iki te iru 生きている
زنده
shin da 死んだ
مرده
osoku 遅く
دیر
hayaku 早く
در اوایل