فارسی ژاپنی درس 33 واژگان

ژاپنی :: درس 33. متضاد: آهسته / سریع

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

osoi 遅い
آرام
hayai 速い
سریع
sora no 空の
خالی
ichi hai 一杯
کامل
utsukushii 美しい
قشنگ
minikui 醜い
زشت
souzoushii 騒々しい
پر سر و صدا
shizuka na 静かな
ساکت
tsuyoi 強い
قوی
yowai 弱い
ضعیف
shinjitsu 真実
حقیقت
uso 嘘
دروغ
katai 固い
سخت
yawarakai 柔らかい
نرم