درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
tsumetai 冷たい
داغ
atsui 熱い
روشن
akarui 明るい
تاریک
kurai 暗い
بد
warui 悪い
خوب
yoi 良い
تنها
ichi nin de 一人で
با هم
issho ni 一緒に
خیس
nure ta ぬれた
خشک
kawai ta 乾いた
با
to tomo ​​ ni ととも​​に
بدون
nashi ni なしに