درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
ookii 大きい
کوچک
chiisai 小さい
بلند
takai 高い
کوتاه
hikui 低い
جوان
wakai 若い
پیر
oi te iru 老いている
لاغر
yase te iru 痩せている
چاق
futo tte iru 太っている
بالا
ue 上
پایین
shita 下
سوال
shitsumon 質問
پاسخ
kaitou 回答