درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
tenki ha dou desu ka 天気はどうですか?
هوا گرم است
atsui desu 暑いです
هوا سرد است
samui desu 寒いです
هوا آفتابی است
hare te i masu 晴れています
هوا ابری است
kumo tte i masu くもっています
هوا مرطوب است
shitsudo ga takai desu 湿度が高いです
باران می بارد
ame ga fu tte i masu 雨が降っています
برف می بارد
yuki ga fu tte i masu 雪が降っています
باد می وزد
kaze ga tsuyoi desu 風が強いです
نامطبوع است
dai areno tenki desu 大荒れの天気です
درجه حرارت چند است؟
kion ha nan do desu ka 気温は何度ですか?
درجه 75 است
nana go do desu 75度です
فصول
ki bushi 季節
زمستان
fuyu 冬
تابستان
natsu 夏
بهار
haru 春
پاییز
aki 秋