فارسی ژاپنی درس 29 واژگان

ژاپنی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

tenki ha dou desu ka 天気はどうですか?
آب و هوا چگونه است؟
atsui desu 暑いです
هوا گرم است
samui desu 寒いです
هوا سرد است
hare te i masu 晴れています
هوا آفتابی است
kumo tte i masu くもっています
هوا ابری است
shitsudo ga takai desu 湿度が高いです
هوا مرطوب است
ame ga fu tte i masu 雨が降っています
باران می بارد
yuki ga fu tte i masu 雪が降っています
برف می بارد
kaze ga tsuyoi desu 風が強いです
باد می وزد
dai areno tenki desu 大荒れの天気です
نامطبوع است
kion ha nan do desu ka 気温は何度ですか?
درجه حرارت چند است؟
nana go do desu 75度です
درجه 75 است
ki bushi 季節
فصول
fuyu 冬
زمستان
natsu 夏
تابستان
haru 春
بهار
aki 秋
پاییز