درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
nan nichi desu ka 何日ですか?
چه ماهی؟
nan tsuki desu ka 何月ですか?
چه موقع ؟
itsu desu ka いつですか?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
go yoyaku ha itsu desu ka ご予約はいつですか?
بعد از آن
sonogo その後
منو ساعت 8 بیدار کن
hachi ji ni watashi wo okoshi te kudasai 8時に私を起こしてください
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
ashita sono koto nitsuite hanashi mase n ka 明日そのことについて話しませんか?
همیشه
tsuneni 常に
قبل از
mae 前
در اوایل
hayaku 早く
پس از
ato 後
بارها
nan do mo 何度も
هرگز
kesshite 決して
اکنون
ima 今
هنگامی که
ichi do 一度
گاهی
tokidoki 時々
بزودی
mamonaku 間もなく