فارسی ژاپنی درس 25 واژگان

ژاپنی :: درس 25. زمان: ماههای سال

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

tsuki 月
ماههای سال
ichigatsu 1月
ژانویه
nigatsu 2月
فوریه
sangatsu 3月
مارس
shigatsu 4月
آوریل
gogatsu 5月
مه
rokugatsu 6月
ژوئن
shichigatsu 7月
جولای
hachigatsu 8月
اوت
kugatsu 9月
سپتامبر
juugatsu 10月
اکتبر
juuichigatsu 11月
نوامبر
juunigatsu 12月
دسامبر