درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
rinjin 隣人
دوست
yuujin 友人
دوست دختر
jo tomodachi 女友達
آیا شما ازدواج کرده اید؟
anata ha kekkon shi te i masu ka あなたは結婚していますか?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
kekkon shi te dono kurai ni nari masu ka 結婚してどのくらいになりますか?
آیا او دوست دختر شما است؟
kanojo ha anata no gaーrufurendo desu ka 彼女はあなたのガールフレンドですか?
آیا او دوست پسر شما است؟
kare ha anata no boーifurendo desu ka 彼はあなたのボーイフレンドですか?