فارسی ژاپنی درس 23 واژگان

ژاپنی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

rinjin 隣人
همسایه
yuujin 友人
دوست
jo tomodachi 女友達
دوست دختر
anata ha kekkon shi te i masu ka あなたは結婚していますか?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
kekkon shi te dono kurai ni nari masu ka 結婚してどのくらいになりますか?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
kanojo ha anata no gaーrufurendo desu ka 彼女はあなたのガールフレンドですか?
آیا او دوست دختر شما است؟
kare ha anata no boーifurendo desu ka 彼はあなたのボーイフレンドですか?
آیا او دوست پسر شما است؟