فارسی ژاپنی درس 22 واژگان

ژاپنی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

otokonoko 男の子
پسر
onnanoko 女の子
دختر
josei 女性
زن
dansei 男性
مرد
boーifurendo ボーイフレンド
دوست پسر
gaーrufurendo ガールフレンド
دوست دختر
itoko いとこ
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
itoko いとこ
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
oba 叔母
عمه/خاله
oji 叔父
دایی/عمو
tsuma 妻
زن
otto 夫
شوهر