درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
otokonoko 男の子
دختر
onnanoko 女の子
زن
josei 女性
مرد
dansei 男性
دوست پسر
boーifurendo ボーイフレンド
دوست دختر
gaーrufurendo ガールフレンド
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
itoko いとこ
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
itoko いとこ
عمه/خاله
oba 叔母
دایی/عمو
oji 叔父
زن
tsuma 妻
شوهر
otto 夫